Tulsipur Sub Metro 12 Kapadadevi, Dang
info@rbc.edu.np
+977 082 520316
Home Page Loading..

Meeting after submission of SSR Report

QAA प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा SSR Report पेश गरे पश्चात् अब गर्नुपर्ने काम सम्बन्धमा IQAC द्वारा क्याम्पसमा गठित विभिन्न सेल, समिति , शाखा, विभाग, प्राध्यापक तथा कर्मचारी , स्व.बि.यू, पूर्व बिद्यार्थी समाज, SQC, YRCC, Echo. Club आदि सँग QAA को प्रगति र अनुभव आदानप्रदान सम्बन्धि विभिन्न कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।